Systémy na bežné používanie a bežný rozpočet

Bez ohľadu na rozpočet, má Webasto profesionálne systémy kúrenia, chladenia a klimatizácie na transport liekov. Vďaka ich modulárnej konštrukcii, môžeme poskytnúť široký sortiment riešení, prispôsobených na mieru podľa vašich požiadaviek.

Nízkonákladová voľba

Systémy integrovanej klimatizácie, kompletne s prevádzkovými prvkami umožňujú, aby boli lieky bezpečne transportované v rámci rozsahu teplôt 15° až 25° stupňov Celzia. Základná konfigurácia of Webasto je ideálnym riešením pre malé firmy a subdodávateľov.

Vyžadujú sa nasledovné komponenty:

Pre rozšírené požiadavky

Pri mierne väčšom rozpočte môžu byť vaše transportéry vybavené vysokovýkonným teplovzdušným kúrením Webasto, popri integrovanom klimatizačnom systéme - vhodné pre rozsah teplôt 15° až 25° stupňov Celzia.

Vyžadujú sa nasledovné komponenty:

Riešenia pre odborný personál

Montážou doplnkového zariadenia môžeme vaše vozidlá vybaviť v súlade so súborom predpisov pre transport, ktorý v budúcnosti vydá Európska únia. Toto zahŕňa teplovzdušné kúrenie, zariadenie mobilnej klimatizácie s alebo bez pohotovostnej jednotky, prevádzkový prvok, ako aj merač dát. V oblasti s tovarom je možné spoľahlivo a konzistentne udržiavať rozsah teplôt od 2° do 8° stupňov Celzia - dokonca aj v noci, keď je vozidlo zaparkované.

Vyžadujú sa nasledovné komponenty:

Vaše individuálne na mieru prispôsobené riešenie

Sme radi, že sme mohli pre vás vyvinúť úplne prispôsobené riešenia, ktoré sú vhodné pre vaše špecifické podmienky týkajúce sa transportérov. Toto zahŕňa voliteľnú prevádzku transportéru v dvoch rôznych teplotných rozsahoch (2 °C - 8 °C a 15 °C - 25 °C). Môžu sa poskytovať s meračom dát, ak sa to bude vyžadovať.

Vyžadujú sa nasledovné komponenty: