Ideálne podmienky pre medicínske produkty

Transport liekov kladie na Váš vozidlový park zvláštne nároky. Je to preto, lebo lieky sú hodnotným tovarom. Produkcia liekov je často časovo náročná, sú drahé a často sa očakáva, aby boli doručené urgentne. Tento citlivý tovar preto vyžaduje spoľahlivý, profesionálny transport.

Webasto ponúka systémy kúrenia a chladenia pre transport liekov - vhodný pre všetky klímy a každý rozpočet.

Jasné špecifikácie od legislatívy

Smernica 2001/83/EC od štátov Európskej únie vyhradzuje všeobecné podmienky pre bezpečný transport a profesionálnu distribúciu liekov. Táto smernica bude transponovaná do národných zákonov jednotlivými členskými štátmi.

EU smernica 2001/83/EC, článok 80 (g)
Dodávateľa a distribútori liekov sú zodpovední za:

  • Zabezpečenia a dodržiavanie predvolených hodnôt v oblasti s tovarom Použitie príslušne vybavených transportérov Overenie v súvislosti so zhodnosťou s požadovanými teplotami

Vybavte svoj vozidlový park predtým, ako tieto nové predpisy vstúpia do platnosti - pomocou na mieru upraveného kúrenia, klimatizácie a riešenia od Webasto, týkajúce sa chladenia pri transporte. Ponúkame tiež zhodné prevádzkové prvky.

Vhodné farmaceutické riešenia

Webasto môže ponúknuť ideálne riešenie pre všetky možné aplikácie, dokonca špeciálne pre transport zdravotníckych produktov.

Systémy pre každý rozpočet

Od nízkonákladových modelov až po individuálne na mieru prispôsobené riešenia, má Webasto systémy chladenia, vhodné pre každý rozpočet.