Ideálne podmienky pre medicínske produkty

Transport liekov kladie na Váš vozidlový park zvláštne nároky. Je to preto, lebo lieky sú hodnotným tovarom. Produkcia liekov je často časovo náročná, sú drahé a často sa očakáva, aby boli doručené urgentne. Tento citlivý tovar preto vyžaduje spoľahlivý, profesionálny transport.

Webasto ponúka systémy kúrenia a chladenia pre transport liekov - vhodný pre všetky klímy a každý rozpočet.

Jasné špecifikácie od legislatívy

Smernica 2001/83/EC od štátov Európskej únie vyhradzuje všeobecné podmienky pre bezpečný transport a profesionálnu distribúciu liekov. Táto smernica bude transponovaná do národných zákonov jednotlivými členskými štátmi.

EU smernica 2001/83/EC, článok 80 (g)
Dodávateľa a distribútori liekov sú zodpovední za:

  • Zabezpečenia a dodržiavanie predvolených hodnôt v oblasti s tovarom Použitie príslušne vybavených transportérov Overenie v súvislosti so zhodnosťou s požadovanými teplotami

Vybavte svoj vozidlový park predtým, ako tieto nové predpisy vstúpia do platnosti - pomocou na mieru upraveného kúrenia, klimatizácie a riešenia od Webasto, týkajúce sa chladenia pri transporte. Ponúkame tiež zhodné prevádzkové prvky.

Viac o našich riešeniach

Vhodné farmaceutické riešenia

Webasto môže ponúknuť ideálne riešenie pre všetky možné aplikácie, dokonca špeciálne pre transport zdravotníckych produktov.

Viac o našich riešeniach
viac-o-systemoch-prisposobenych-na-mieru

Systémy pre každý rozpočet

Od nízkonákladových modelov až po individuálne na mieru prispôsobené riešenia, má Webasto systémy chladenia, vhodné pre každý rozpočet.

viac-o-systemoch-prisposobenych-na-mieru