Ideaaltingimused meditsiinitoodetele

Ravimite transport seab teie masinapargile erilised nõuded. Seda seetõttu, et ravimid on väärtuslik veos. Ravimite tootmine on sageli aeganõudev, kallis ja tihti oodatakse, et need saabuks kiiresti. Seetõttu vajavad need õrnad kaubad usaldusväärset ja professionaalset vedu.

Webasto soojendus- ja jahutussüsteemid farmaatsiatoodete transpordiks sobivad igasse kliimasse ja igale eelarvele.

Seadusandjate selged spetsifikatsioonid

Euroopa Liidu direktiiv 2001/83/EÜ sätestab ravimite ohutu transpordi ja professionaalse turustamise üldtingimused. Liikmesriigid võtavad selle direktiivi siseriiklikku seadusandlusse üle.

ELi direktiiv 2001/83/EÜ, artikli 80 punkt g
Ravimite tarnijad ja turustajad vastutavad:

  • Kindlaksmääratud temperatuuri tagamine ja säilitamine veoseruumis Vastavalt varustatud vedajate kasutamine Tõendid nõutavatest temperatuuridest kinnipidamise kohta

Enne uute eeskirjade jõustumist varusta oma sõidukipark Webasto kohandatud soojendus-, konditsioneeri- ja külmtranspordilahendustega. Pakume ka sobivaid juhtseadmeid.

Sobilikud farmaatsialahendused

Webasto suudab pakkuda ideaalse lahenduse kõigile mõeldavatele rakendustele, isegi ja eriti meditsiinitoodete transpordiks.

Süsteemid iga eelarve jaoks

Webastol leidub sobiv konditsioneerimissüsteem igale eelarvele, kulutõhusatest põhimudelitest individuaalselt kohandatud lahendusteni.