Idealne warunki dla transportu leków

Transport leków nakłada na flotę szczególne wymagania. Jest tak dlatego, że leki to cenny ładunek. Produkcja leków bywa czasochłonna, kosztowna, a ich dostawa nierzadko jest wymagana pilnie i musi być realizowana w kontrolowanej temperaturze. Owe wrażliwe towary wymagają w związku z tym transportu, który jest równie niezawodny, co profesjonalny.

Webasto oferuje systemy ogrzewania i chłodzenia do pojazdów transportujących leki – dopasowane do każdego klimatu i każdego budżetu.

Jasne wymagania prawodawców

Dyrektywa 2001/83/WE Unii Europejskiej wyznacza warunki ogólne bezpiecznego transportu i profesjonalnej dystrybucji leków. Dyrektywa ta będzie wdrażana przez poszczególne państwa członkowskie w ich prawach krajowych.

Dyrektywa UE 2001/83/WE, artykuł 80 (g)
Dostawcy i posiadacze pozwoleń na dystrybucję są odpowiedzialni za:

  • zapewnienie i utrzymanie wcześniej określonych temperatur w ładowni; zastosowanie odpowiednio wyposażonych pojazdów transportowych; ewidencjonowanie utrzymywania wymaganych temperatur;

Zanim nowe przepisy wejdą w życie, wyposaż swoją flotę pojazdów w wykonane na zamówienie systemy ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa transportowego Webasto. Oferujemy również odpowiednie elementy obsługowe.

Odpowiednie rozwiązania do transportu preparatów farmaceutycznych

Webasto oferuje idealne rozwiązanie dla wszystkich możliwych zastosowań, zwłaszcza w przypadku transportu produktów medycznych.

Systemy na każdą kieszeń

Od niedrogich modeli podstawowych po indywidualnie dopasowane rozwiązania, Webasto oferuje odpowiedni system klimatyzacyjny dla każdego budżetu.