Perfekta förhållanden för medicinska produkter

Att transportera läkemedel ställer särskilda krav på din fordonspark. Det beror på att läkemedel är värdefull frakt. Framställning av mediciner är ofta tidskrävande, kostsamt och de förväntas ofta anlända snabbt. Dessa känsliga varor kräver därför säker och professionell transport.

Webasto erbjuder värme- och kylsystem för läkemedelstransporter för alla klimat och varje budget.

Tydliga kravspecifikationer från lagstiftarna

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG anger allmänna villkor för säker transport och professionell distribution av läkemedel. Direktivet införlivas i de nationella lagarna av de enskilda medlemsstaterna.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, Artikel 80 (g)
Leverantörer och distributörer av läkemedel är ansvariga för att:

  • Säkerställa och upprätthålla förbestämda temperaturer i lastutrymmet
  • Använda transportfordon utrustade för ändamålet
  • Kunna styrka att de fastslagna temperaturkraven efterföljs

Utrusta din fordonspark med lösningar som lever upp till kraven – med skräddarsydda värme-, luftkonditionerings- och kyltransportlösningar från Webasto. Vi erbjuder även tillhörande manöverelement.

Passande lösningar för läkemedelstransporter

Webasto kan erbjuda idealiska lösningar för alla tänkbara tillämpningar och särskilt för transporter av läkemedelsprodukter.

System för varje budget

Webasto har ett passande luftkonditioneringssystem för varje budget, från kostnadseffektiva basmodeller till individuellt skräddarsydda lösningar.