Идеални условия за медицински продукти

Транспорта на медикаменти задава определени изисквания към Вашия автопарк. Това е така, защото медикаментите са ценен товар. Производството на медикаменти често отнема време, скъпо е и често се очаква те да бъдат доставени спешно. Поради тази причина, тези деликатни стоки изискват надежден, професионален транспорт.

Webasto предлага системи за отопление и охлаждане за транспорт на медикаменти, които са подходящи за всякакъв климат и всеки бюджет.

Ясни спецификации от законодателството

Директива 2001/83/ЕО на Европейския съюз задава общите условия за безопасен транспорт и професионална дистрибуция на медикаменти. Тази директива ще бъде транспонирана в национален закон от отделните държави-членки.

ЕО директива 2001/83/ЕО, член 80 (ж)
Доставчиците и дистрибуторите на медикаменти отговарят за:

  • Осигуряване и поддържане на предварително определените температури в зоната на товара Използване на съответно оборудвани транспортни средства Доказателства, отнасящи се до спазване на необходимите температури

Оборудвайте Вашия автопарк преди тези нови разпоредби да влязат в сила - с персонализирани решения за отопление, климатизация и охлаждане на стоки от Webasto. Ние също така предлагаме и съответни оперативни елементи.

Подходящи фармацевтични решения

Webasto може да предложи идеално решение за всички възможни приложения, дори и най-вече за транспорта на медицински продукти.

Системи за всеки бюджет

От рентабилни базови модели до индивидуални, персонализирани решения, Webasto има подходяща климатична система за всеки бюджет.