Идеални условия за медицински продукти

Транспорта на медикаменти задава определени изисквания към Вашия автопарк. Това е така, защото медикаментите са ценен товар. Производството на медикаменти често отнема време, скъпо е и често се очаква те да бъдат доставени спешно. Поради тази причина, тези деликатни стоки изискват надежден, професионален транспорт.

Webasto предлага системи за отопление и охлаждане за транспорт на медикаменти, които са подходящи за всякакъв климат и всеки бюджет.

Ясни спецификации от законодателството

Директива 2001/83/ЕО на Европейския съюз задава общите условия за безопасен транспорт и професионална дистрибуция на медикаменти. Тази директива ще бъде транспонирана в национален закон от отделните държави-членки.

ЕО директива 2001/83/ЕО, член 80 (ж)
Доставчиците и дистрибуторите на медикаменти отговарят за:

  • Осигуряване и поддържане на предварително определените температури в зоната на товара Използване на съответно оборудвани транспортни средства Доказателства, отнасящи се до спазване на необходимите температури

Оборудвайте Вашия автопарк преди тези нови разпоредби да влязат в сила - с персонализирани решения за отопление, климатизация и охлаждане на стоки от Webasto. Ние също така предлагаме и съответни оперативни елементи.

Още за нашите решения

Подходящи фармацевтични решения

Webasto може да предложи идеално решение за всички възможни приложения, дори и най-вече за транспорта на медицински продукти.

Още за нашите решения
Още за персонализираните системи

Системи за всеки бюджет

От рентабилни базови модели до индивидуални, персонализирани решения, Webasto има подходяща климатична система за всеки бюджет.

Още за персонализираните системи