Tıbbi Ürünler İçin İdeal Koşullar

İlaç taşımacılığı, filonuz konusunda özel taleplerde bulunulmasına neden olur. Bunun nedeni ilaçların değerli birer yük olmasıdır. İlaçların üretimi genellikle zaman alan bir iştir, pahalıdır ve genellikle acil şekilde yerinde ulaştırılmaları gerekir. Bu hassas mallar bu nedenle güvenilir, profesyonel taşımacılık gerektirir.

Webasto, ilaç taşımacılığı için tüm iklimlere ve her bütçeye uygun ısıtma ve soğutma sistemleri sunar.

Kanun koyucuların açık şartnameleri

Avrupa Birliği’nin 2001/83/EC sayılı direktifi, ilaçların güvenli şekilde taşınması ve profesyonel şekilde dağıtılmasına ilişkin genel koşulları ortaya koymaktadır. Bu direktif, her bir Üye Devlet tarafından ulusal kanuna dönüştürülecektir.

AB Direktifi 2001/83/EC, Madde 80 (g)
İlaç tedarikçilerinin ve distribütörlerinin sorumlu olduğu konular:

  • Kargo bölmesinde önceden tanımlanmış sıcaklıkları sağlama ve muhafaza etme Uygun şekilde donatılmış minivanların ve panelvanları kullanımı İlgili sıcaklıklara uygunluğa ilişkin belge

Bu yeni yönetmelikler yürürlüğe girmeden önce araç filonuzu Webasto’nun özel tasarım ısıtma, iklimlendirme ve taşımacılık için soğutma çözümleri ile donatın. Bununla birlikte bu amaca uygun işletim elemanları da sunuyoruz.

Uygun tıbbi ürün çözümleri

Webasto, olası her tür uygulama için, ve özellikle tıbbi ürün taşımacılığı için ideal bir çözüm sunabilmektedir.

Her bütçeye uygun sistemler

Uygun maliyetli başlangıç modellerinden özel tasarım çözümlere kadar Webasto, her bütçeye uygun bir klima ünitesine sahiptir.