Information om mobil kylning

Översikt över fakta, råd och viktiga normer: Här hittar du en sammanfattning av viktig information om mobila kylsystem.

Temperaturen i ditt mobila kylsystem

För kyltransporter handlar allt om rätt temperatur genom hela kylkedjan. Av den anledningen ska du transportera varor i enlighet med deras måltemperatur när du fraktar dem i ditt kylfordon. Vi har också några allmänna råd för korrekt kylning under transport.

Frysta livsmedel, särskilt fisk, bör vanligtvis transporteras med en konstant temperatur på -18 °C. Frysta livsmedel som äggprodukter, kött och matfett förvaras i perfekt skick mellan -14 °C och -10 °C.

Kylda varor är inte frysta. Likväl ska färsk fisk och skaldjur (2 °C), kött och korv samt produkter innehållande ägg (3 °C) förvaras i kylfordonet med temperaturer nära fryspunkten. Mjölk, grädde och ost (4 °C) är inte lika temperaturkänsliga under transport .

Icke-kylda varor – som frukt och grönsaker, men även blommor och lökar – bör också hållas i gott skick under kyltransporter. Här rekommenderas temperaturer mellan 4 °C och 8 °C. Alla Webasto mobila kylsystem har exakta temperaturinställningar och säkerställer att de bestämda lagringsförhållandena tillämpas.

Tips för ditt mobila kylsystem

Med bra kylning är halva segern vunnen: Några detaljer att ha i åtanke för att dina varor ska vara i bästa möjliga skick när de når änden av kylkedjan.
Här är några tips för ditt kylfordon:

1. Fördragna kylgardiner för bättre hållbarhet
Hindra värme från att komma in genom att använda kylgardiner i ditt kylfordon, särskilt vid leveranser med många uppehåll i tätbebyggda områden, och spara samtidigt energi. 

2. Hitta svala platser
Det är bättre att ställa kylfordonet i skuggan när det är varmt ute.

3. Värm ibland
En kyltransport med icke-kylda varor bör hållas inom ett optimalt temperaturintervall mellan 4 och 8 °C under kalla vinterdagar med en av Webastos värmelösningar.

4. Kall lastning
Håll huvudet kallt när du lastar kylfordonet: Stäng inte av förångaren och låt luften cirkulera – även på plats!

5. Konstant avfrostning
En automatisk avisningsfunktion finns för att snabbt avisa förångaren. Avfrostningsprocessen är så snabb och effektiv att temperaturen i kylutrymmet inte påverkas. Funktionen är särskilt användbar vid hög fuktighet och då kylutrymmet ofta öppnas.

6. Ligg steget före
Webasto kyllösningar kräver inte mycket underhåll. Vi rekommenderar regelbundna besiktningar i enlighet med de angivna intervallen. Webasto har ett stort nätverk av återförsäljare som kan ordna detta.

Normer för kylkedjan

ATP-avtalet är en överenskommelse rörande internationella transporter av lättfördärvliga livsmedel. Dels fastställer det testförhållandena för klassificering av kylfordon och mobila kylsystem. Dels fastställer det transporttemperaturerna för kylkedjan.

Ett kylfordon testas i en genomsnittlig utomhustemperatur på 30 °C och kan indelas i följande klasser:

Klass A – Temperaturer från 12 °C till 0 °C
Klass B – Temperaturer från 12 °C till -10 °C
Klass C – Temperaturer från 12 °C till -20 °C


Mobila kylsystemlösningars prestanda fastställs av ett godkänt testcenter. Under testet måste kylfordonet hålla temperaturen under det lägsta värdet för den relevanta klassen i 12 timmar. Samtidigt tillförs en värmebelastning på 35 % av den värme som når lastutrymmet.

Som förväntat är alla Webasto mobila kylsystemprodukter ATP-certifierade.

Alla kylfordon och relevanta mobila kylsystem får bara användas om de har identifikationsmärke och giltigt godkännandecertifikat. Mer information om märkning kan fås från de testcenter som utför testet.