Säker kylning för transportfordon

Många slags produkter måste förvaras i rätt temperatur, som exempelvis läkemedel, färger, kemikalier, frukt, grönsaker, fisk och kött. Så när de ska transporteras måste allting stämma: ett perfekt fungerande kylsystem och lätthanterlig teknik med hög prestanda. Webasto är den internationellt ledande specialisten på klimatanläggningar – och det gäller naturligtvis för både originalutrustning och eftermontering av utrustning i transportfordon.

Kvalitet lönar sig – med livsmedel transporterade i kylsystem från Webasto.

Perfekt kylning, pålitlig transport

Överlägsen klimatkvalitet, skräddasydda lösningar och omfattande service är kännetecknande för Webasto. Det är inte bara internationella tillverkare av serieproducerade fordon som förlitar sig på vår verksamhet, utan även eftermarknaden och bilkunder. De vet: Webasto utvecklar alltid smarta lösningar efter deras specifika krav och ligger alltid steget före när det gäller teknik. Detta gäller även för produktdesign.
För att kunna erbjuda överlägsen kvalitet, måste allting vara exakt rätt – det är det som har gällt och som fortsätter att driva oss.

Takmonterade lösningar

Huvudkomponenterna till Webasto takmonterade transportkylsystem inryms i ett kompakt, aerodynamiskt hölje. Kylsystemen, med kapacitetsmöjligheter upp till 5 640 W, är lämpliga för färskvaruleveranser (> 0 °C) och för djupfrysta varor (< 0 °C). En valfri standbyfunktion tillåter kylning som är oberoende av motorn.

Fördelar med takmonterade transportkylsystem:

  • Kompakt design
  • Integrerad kompressor i förångaren i alla batteridrivna lösningar
  • Optimalt samverkande luftkonditioneringskomponenter
  • Snabb och enkel installation

Integrerade lösningar

Webastos integrerade transportkylsystem är lämpliga för färskvaruleveranser (> 0 °C) och för djupfrysta varor (< 0 °C). De finns tillgängliga med olika kapaciteter på upp till 3 660 W. En valfri standbyfunktion tillåter användning som är oberoende av motorn. Systemkomponenterna integreras helt med fordonet och kan anpassas efter individuella tillämpningar och krav. Fordonsspecifika installationssatser finns.

Fördelar med integrerade transportkylsystem:

  • Komplett integrering i kyltransportfordonet
  • Ingen påverkan på de aerodynamiska egenskaperna
  • Valfri snabbavfrostningsfunktion