For et effektivt arbeidsklima

Webasto-varmere gir effektive arbeidsbetingelser selv ved ekstreme utetemperaturer og sikrer at personellet er klar til handling. Som markedsleder på verdensbasis utvikler og produserer Webasto to typer parkeringsvarmere, inkludert montering: luft- og vannbaserte systemer for et bredt spekter av bruksformål og forskjellige varmekapasiteter.
Begge systemene skaper et effektivt arbeidsklima, selv ved ekstreme utendørs temperaturer og gir optimale innetemperaturer. De er med på å redusere tomgangstider for motoren.

Hvorfor vannvarmer?

Kalde motorer arbeider ineffektivt: slitasjen øker og levetiden reduseres. For deg betyr dette: høyere drivstofforbruk og kostnader. Den beste løsningen er å installere en Webasto-vannvarmer.

Den integreres i kjølekretsløpet og varmer motoren til driftstemperatur allerede før motoren startes. Motoren starter garantert selv ved lave utetemperaturer. Dessuten forvarmes førerhuset til en behagelig temperatur. Drivstoffintensiv tomgang under stopp- og pauseperioder blir overflødig!

Webasto-vannvarmere finnes med et effektområde fra 2,2 til 35 kW.

Hvorfor en luftvarmer?

Komfortabel varme i førerhuset under pauser og overnattinger. Behagelig varmt førerhus allerede når arbeidet begynner, fri sikt uten is og snø – og alt dette er enkelt å både montere og håndtere. Luftvarmeren gjør bilen komfortabel, effektiv og vinterklar på en kostnadseffektiv måte!

Luftvarmerne varmer opp luften direkte i varmeren og leder den inn i førerhuset. Air Top-luftvarmere er konsipert for rask og økonomisk oppvarming av førerhus og kupéer, og for regulering av temperaturene i lasterommet.

Webasto tilbyr luftvarmere i et effektområde fra 0,9 til 11 kW.

Kontakt oss

Webasto Thermo & Comfort Norway
Industriveien 34 A
2072 Dal, Oslo

E-post: kundeservice-norge@webasto.com
Telefon: +47 61 16 20 00