För en effektiv arbetsmiljö

Webasto värmare ger effektiva arbetsförhållanden även vid extrema utetemperaturer för att säkerställa hög insatsberedskap hos personalen. Som en av ledarna på världsmarknaden utvecklar och tillverkar Webasto två slags värmesystem med tillämpningar: luft- och vattenburna system med en rad användningsområden och värmekapacitet.
Båda systemen bidrar till en effektiv arbetsmiljö även vid extrema utetemperaturer och ger samtidigt optimala innetemperaturer. De bidrar också till mindre tomgångskörning.

Varför använda en vattenvärmare?

Kalla motorer arbetar ineffektivt, ökar slitaget och förkortar livslängden. För dig innebär det högre bränsleförbrukning och högre kostnader. Den bästa lösningen är att installera en Webasto vattenvärmare.

Den är integrerad i motorns kylkrets och värmer upp motorn till arbetstemperatur redan innan den startats. På så sätt garanteras att motorn startar även vid låga utetemperaturer. Dessutom värms också förarhytten upp till en behaglig temperatur. Slipp kostnadskrävande tomgång vid stillastående och raster!

Webasto vattenvärmare finns tillgängliga med effekter från 2,2 och upp till 35 kW.

Varför använda en luftvärmare?

Behaglig värme i förarhytten på raster och nattetid. En hytt som är skönt varm innan arbetet ens börjat, klar sikt utan is och snö – och allt är dessutom lätt att montera och använda. Luftvärmare gör dina fordon mer behagliga, effektiva och klara för vintern på ett kostnadseffektivt sätt.

Luftvärmare värmer upp luften direkt i värmaren och leder varmluften vidare till hytten. Air Top luftvärmare är designade för snabb och ekonomisk uppvärmning av förarhytt och interiör, och för att reglera temperaturerna i lastrummet.

Webasto levererar luftvärmare med effekter från 0,9 till 11 kW.

Kontakta oss

KG Knutsson AB / Webasto
Hammarbacken 8
191 81 Sollentuna

E-Mail: webasto@kgk.se
Tel.: 08 92 30 00