Fokus på trods af udfordringer

- Væsentlig vækst i salget, grundet indgåelse af joint ventures

- Resultaterne reflektere en massiv investering i fremtiden

- Positiv udvikling i elektromobilitet forretningen

Press contacts

Susanne Killian
Head of Global Internal and External Communication
Phone: +49 (89) 8 57 94-53194

Rødovre – 20 maj 2020 – “Den svækkede økonomi, det øgede pris pres i bilindustrien og internationale handelskonflikter har tydeligt efterladt spor i vores forretningsmodel. På trods af situationen, har vi formået at tage et stort skridt fremad i Webasto fremtidige udvikling mod at blive en global innovativ systempartner, også på elektromobilitetsmarkedet” forklarer Henrik Jakobsen, Direktør for Retail & Service Business Nord Europa hos Webasto.

I det forgangne år, nåede Webasto Gruppen et salg på 3,7 milliarder euro. Stigningen på cirka ni procent sammenlignet med 2018, er hovedsagligt forårsaget af overtagelsen af de resterende aktier i det Sydkoreanske joint venture, Webasto Donghee, i foråret 2019. Som forventet, betød denne erhvervelse i kombination med de fortsatte udgifter til udvikling af nye teknologier, en betydelig nedgang i EBIT. Overskudsgraden faldt fra 5.9 % (i 2018) til 2.9 % (i 2019).

I modsætning til den generelle markedstendens, steg tag system forretningen i 2019 med 11% til 3.1 milliard euro. Med 84% er denne forretningsenhed ansvarlig for den største salgsandel i Webasto Gruppen. Der var en mindre nedgang i salget af varme & køleløsninger med 575 millioner euro (2018: 594 millioner euro), var denne forretningsenhed ansvarlig for 15% af det totale salg i 2019. Webasto mere end fordoblede salget af batteri og ladeløsninger i sammenligning med det foregående år, hvor salget lød på 43 millioner euro (2018: 19 millioner euro).

På trods af en tydelig økonomisk nedgang, var Kina igen det stærkeste individuelle land/marked i Webasto Gruppen med en andel på 35%. Asien nåede samlet set 46%. Europa bidrog med 36% og Amerika med 18% af salget. Antallet af medarbejdere i Webasto Gruppen steg moderat med 4 procent til en total på ca. 14.000 medarbejder i slutningen af 2019. Udvidelsen af medarbejder staben skete hovedsageligt i Asien og Europa.

Webasto investerede massivt i den bæredygtige videreudvikling igen i 2019. Udgifterne på 318 millioner euro til research & development var cirka 17% højere end året før. Fokus var på områderne indenfor elektromobilitet, avanceret ingeniørarbejde i forbindelse med tag systemer, innovative kundeprojekter og den videre forbedring af mekatroniske kompetencer.

Niveauet af investeringer – på over 405 millioner euro i det forgangne år – overhalede investeringerne i 2018 med mere end 60%. Den komplette aktie overtagelse af det Sydkoreanske joint venture stod alene for cirka 130 millioner euro. Yderligere investeringer blev primært gjort i forbindelse med udvidelse af maskineri og udstyr til de nye forretningsområder i Tyskland og Kina.

 

Beherskelse af krisen og imødekomme fremtidens muligheder

Efterfulgt af et svært første kvartal i 2020 med en nedgang i salget på 18% i forhold til det foregående år og en tydelig negativ dækningsgrad – som en konsekvens af Corona pandemien – kan Webasto ikke på nuværende tidspunkt give en pålidelig prognose for det indeværende budget år. ”Den globale produktion er blevet påvirket massivt og toppen af denne krise er endnu ikke nået. Det hele har betydelig indflydelse på vores forretning i år – men sandsynligvis også i det kommende år.” kommenterer Henrik.

Grundet de enorme udfordringer, har Webasto nu sat ekstra fokus på omkostningsstyring på alle områder. ”Vi må sikrer vores virkefelt som en uafhængig virksomhed. Det betyder: reducere udgifter på kort sigt og optimere vores processer og strukturer på lang sigt. Vores nyetablerede organisation – som kom på plads sidste år – giver os et godt udgangspunkt. Den støtter samarbejdet der rækker på tværs af forretningsområderne og regioner. Således er vi i stand til at identificere synergien og dele vores kapaciteter for at øge effektiviteten.” forklarer Henrik.

Omend i den nuværende situation, er det ikke kun et spørgsmål om at spare omkostninger. På trods af begrænsede ressourcer, vil Webasto fortsat følge sin dobbelte strategi om ”styrkelse” og ”deltagelse” for at styrke sin markedsposition. Henrik bemærker ”Da vi opkvalificerer vores kompetencer og produkt portefølje inden for elektromobilitet begynder vi at se et afkast. Siden vores succesfulde markedsindtræden med lade bokse og batterisystemer i 2018, har vi vundet flere udbud, senest et udbud med en Skandinavisk lastbil fakrikant, der skulle bruge lade bokse samt fra en Sydkoreansk bil fabrikant der skulle bruge batteri systemer.”

Med en total på mere end 22 milliarder euro for de næste 10 år, er ordrebøgerne hos Webasto fyldte. Andelen af ordre reserver på kundeprojekter med fokus på løsninger til elektromobilitet omfatter 11 procent. Dette giver Henrik grund til optimisme: ”Så snart at økonomien får fart på igen, vil vi fortsætte vores vækst. Som en familie ejet virksomhed, har Webasto en egenkapitalandel på 39 % til rådighed. Med over 50 lokationer globalt, er vi tæt på vores kunder, vi kender behovet i branchen og vi udvikler yderligere vores kompetencer indenfor digitalisering og transformering.”

Webastos mål er at forblive fokuseret i denne udfordrende tid. ”Vi er overbevist om at vi vil håndtere den nuværende krise, med dygtige medarbejdere og god team ånd vil vi komme ud på den anden siden endnu stærkere. Vi vil fortsat investere og aktivt forme fremtidens mobilitet.” understreger Henrik.

Press contacts

Susanne Killian
Head of Global Internal and External Communication
Phone: +49 (89) 8 57 94-53194