Bez okľúk k najlepšiemu riešeniu.

Servis, ktorý poskytuje zákazníkovi hodnoty, okrem čistých produktových výhod. Servis, ktorý spája všetky kompetencie firmy a je dostupná pre všetky riešenia a pre každé jednotlivo.
Na Webasto, môžeme to nazvať Servis 360°.

Webasto je prítomné na viac ako 50 pracoviskách po celom svete. Naše striešky a konvertibilné striešky, ako aj kúrenia, chladiace a ventilačné systémy sa používajú v takmer každej krajine na všetkých kontinentoch.

Tak, ako tí, rozdelení v týchto krajinách a tak aj globálni zákazníci, títo všetci od nás očakávajú rovnako vysoký kvalitatívny štandard. Webasto ako spoločnosť vyvíjala, produkovala a predávala výrobky pre automobilový priemysel po viac ako 75 rokov, je si dobre vedomá svojej rozhodujúcej úlohy, ktorú tento servis zohráva vo všetkom, čo robíme.

Servis 360° musí byť profesionálne schopný a presný.

Funkcie organizovania nášho predaja, ako centrálne prepojenie medzi potrebami a expertmi v rôznych špecializovaných odvetviach, nám dáva prístup k celému rozsahu ponúk servisu Webasto.

Webasto inžinierstvo a technické služby

Aplikácie špecifické podľa zákazníka majú rovnakú profesionálnu podporu v predpredaji, ako aj v popredajnej fáze, s rýchlou podporou a optimálnou dostupnosťou.

Webasto testovanie a validácia

Zabezpečenie najvyššej kvality je možné z dôvodu testovania výrobku na pracovisku, počas celého procesu, od návrhu produktu, počas jeho montáže a popredajného servisu.

Webasto logistika

Optimálna dostupnosť produktov a náhradných dielov: viac ako 98 % originálneho firemného zariadenia a 95 % v popredajnej fáze.

Webasto školenia

Vybrané školiace sedenia a programy podporujú uskutočňovanie a udržiavanie technickej zdatnosti na pracovisku.

Webasto marketing

Profesionálne konzultácie a podpora pri budovaní značky a zvyšovanie predaja pomocou prístupu k našim marketingovým službám.