Без отклонения към най-доброто решение.

Услуга, която предоставя стойност на клиента, в допълнение с чистите предимства на продукта. Услуга, която използва всички компетентности на компанията и е налична за всяко едно отделно решение.
В Webasto, ние я наричаме „Услуга 360°“.

Webasto е представена на повече от 50 локации по света. Нашите покривни и сгъваеми покривни системи, както и системите за отопление, охлаждане и вентилация се използват в почти всяка страна на всички континенти.

Въпреки различията на тези страни, както и тези на глобалните ни клиенти, те всички очакват еднакви високи стандарти за качество от нас. Webasto, като компания, разработва, произвежда и продава продукти за автомобилната промишленост повече от 75 години, като ние много добре знаем каква важна роля играе обслужването във всичко, което вършим.

Service 360° трябва да има професионален капацитет, но и да бъде открита.

Нашата организация по продажби функционира като централна връзка между Вашите нужди и експертите в различните специализирани отдели, като Ви предоставя достъп до пълния обхват на оферти за обслужване на Webasto.

Технически и инженерингови услуги на Webasto

Същата професионална подкрепа преди продажби за специфични за клиента приложения, както след продажби, с бърза поддръжка и оптимална наличност.

Тестване и валидиране от Webasto

Най-високо ниво на осигуряване благодарение на вътрешните изпитвания по време на целия процес, от проекта на продукта до монтажа и следпродажбеното обслужване.

Логистика на Webasto

Оптимална наличност на продукти и резервни части: над 98% в бизнеса с оригинално оборудване и 95% в афтермаркет бизнеса.

Обучение в Webasto

Подбрани обучителни сесии и програми подпомагат установяването и поддържането на техническа експертиза на място.

Маркетинг на Webasto

Професионална консултация и подкрепа при изграждане на марката и повишение на продажбите чрез достъп до нашите маркетингови услуги.