Raka vägen till den bästa lösningen.

Service som ger kunden mervärde, utöver de rena produktfördelarna. Service som samlar all kompetens i företaget och finns tillgänglig för varje enskild lösning.
På Webasto kallar vi det Service 360°.

Webasto finns på över 50 platser runt världen. Våra tak och fällbara tak såväl som våra värme-, kyl-, och ventilationssystem används i princip i alla länder och på alla kontinenter.

Dessa länder och globala kunder må vara mycket olika, men alla förväntar sig samma höga standard från oss. Webasto har som företag utvecklat, tillverkat och sålt produkter till fordonsindustrin i över 75 år, och vi är väl medvetna om vilken avgörande betydelse service har för allt vi gör.

Service 360° måste präglas av professionellt kunnande och ändå samtidigt vara enkel.

Vår försäljningsorganisation fungerar som den centrala länken mellan dina behov och experterna på de olika specialiserade avdelningarna, vilket ger dig full tillgång till Webastos servicetjänster.

Webasto konstruktions- och tekniktjänster

Kunden får samma professionella hjälp innan försäljning som efter, med snabb support och optimal tillgänglighet.

Webasto tester och validering

Högsta kvalitet säkerställs med interna tester genom hela processen, från produktdesign och hela vägen till installation och service efter försäljning.

Webasto logistik

Säker tillgång på produkter och reservdelar: över 98 % i originaldelsverksamhet och 95 % på eftermarknaden.

Webasto utbildning

Utvalda utbildningsövningar och -kurser etablerar och bevarar teknisk expertis på plats.

Webasto marknadsföring

Professionell rådgivning och stöd för att bygga upp varumärket och öka försäljningen genom tillgång till våra marknadsföringstjänster.