WEBASTO - Feel the Drive

Direktno do najboljeg rešenja.

Usluga koja dodaje vrednost našim klijentima, uz same prednosti naših proizvoda. Usluga koja sjedinjuje sve stručnjake naše kompanije i koja je dostupna za svako pojedino rešenje.
U grupi Webasto je zovemo Usluga od 360°.

Grupa Webasto posluje na više od 50 lokacija širom sveta. Naši krovni sistemi, sistemi pokretnih krovova te sistemi grejanja, hlađenja i ventilacija se koriste u skoro svim zemljama na svim kontinentima.

Iako te zemlje i klijenti iz raznih delova sveta mogu veoma da se razlikuju, svi oni od nas očekuju iste visoke standarde kvaliteta. Grupa Webasto razvija, proizvodi i prodaje proizvode za automobilsku industriju više od 75 godina i svesna je da servis ima presudnu ulogu u svemu šta radi.

Usluga od 360° mora da se pruža profesionalno i stručno, a mora da bude i jednostavna.

Naša prodajna organizacija je centralna veza između vaših potreba i eksperta u različitim specijalizovanim odeljenjima te vam daje pristup punom opsegu usluga koje pruža grupa Webasto.

Inženjerske i tehničke usluge grupe Webasto

Jednako kao i profesionalna podrška pre prodaje za posebne namene klijenta, podrška u fazi posle prodaje se pruža brzo i uz optimalnu dostupnost.

Usluge testiranja i validacije grupe Webasto

Najviši kvalitet garancije obezbeđuje testiranje u postrojenju kompanije tokom čitavog procesa, od dizajniranja proizvoda pa sve do instaliranja i postprodajnih usluga.

Logistika grupe Webasto

Optimalna dostupnost proizvoda i rezervnih delova: više od 98% u poslovanju sa originalnom opremom i 95% na postprodajnom tržištu.

Obučavanje koje provodi grupa Webasto

Izabrani programi i kursevi obučavanja podržavaju organizovanje i održavanje tehničke stručnosti na mestu davanja usluge.

Marketing grupe Webasto

Profesionalni konsalting i podrška za jačanje brenda i povećavanje prodaje kroz pristup našim marketinškim uslugama.